Buďte originálny...

Staňte sa partnerom Wiip

Zameriavame sa na budovanie rozsiahlej siete autorizovaných partnerov značky Wiip. Do nášho partnerského systému pritom zahŕňame individuálnych spotrebiteľov, ako aj spoločnosti, ktoré s nami zdieľajú rovnaké hodnoty práce a vzťahov.

Prostredníctvom nižšie uvedeného formulára môžete v mene svojej spoločnosti požiadať o vstup do našej partnerskej siete na podporu inteligentných zmien v oblasti životného prostredia. V rámci tohto programu poskytujeme našim partnerom stálu podporu pri rozvoji podnikania, marketingu, rozširovaní našej siete a vzdelávaní všetkých zapojených zamestnancov.

Captcha

Vyplňte prosím nasledujúcu prihlášku. Ak toto vyhlásenie nebude vyplnené a odoslané, vaša prihláška nebude braná do úvahy. Vyhlasujem, že všetky informácie uvedené v tomto formulári sú správne a že ich budem používať na obchodné účely na informovanie o aktivitách a témach portálu.

Svojím podpisom súhlasím s tým, aby spoločnosť Wiip technology d.o.o. zhromažďovala a používala uvedené údaje (meno, e-mail, IČO, IČ DPH, telefónne číslo...) na obchodné a marketingové účely (zasielanie e-mailov, katalógov, letákov...). Spoločnosť Wiip technology d.o.o. ich použije len na tieto účely a neposkytne tieto údaje tretej strane..

Späť na začiatok