Buďte originálny...

Zásady zabezpečenia kvality


Základnou hodnotou našej spoločnosti je kontrola kvality výrobku a jeho výroby.

Základnou hodnotou našej spoločnosti je kontrola kvality výroby a samotného výrobku. Riadenie kvality priebežne realizujeme od začiatku fázy vývoja a realizácie konečného výrobku, ktorý ponúkame konečnému zákazníkovi.

Zabezpečenie kvality

Systém zabezpečenia kvality je založený na uplatňovaní špecifických noriem v oblasti riadenia kvality. V snahe splniť a prekročiť prísne zásady správnej výrobnej praxe začleňujeme do systému zabezpečenia kvality vysoké výrobné štandardy. Vybrané suroviny, moderná strojová výroba a profesionálny personál zabezpečujú stálu kvalitu konečného výrobku. Preto sú naše výrobky vyrábané a testované v súlade s normami.

Kontrola kvality

Kontrola kvality sa vzťahuje na kontrolu výrobného procesu počas jeho vývoja. Kontrola kvality sa vykonáva v dvoch častiach. Po prvé, internú kontrolu kvality vykonávajú samotní výrobcovia. Externú kontrolu kvality potom vykonávajú orgány posudzovania zhody, zákazníci, konkurenti a samotný trh.

Kontrola kvality sa vykonáva priebežne a zahŕňa všetky suroviny, obaly a hotové výrobky. Používame pritom moderné analytické metódy a techniky alebo metódy vyvinuté pre naše špecifické potreby.

Späť na začiatok