Buďte originálny...

Nariadenie GDPR

Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Sme správcom vašich údajov.

Právny základ spoločnosti Wiip na zhromažďovanie a používanie osobných údajov opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a od konkrétneho kontextu, v ktorom tieto údaje zhromažďujeme:

  • spoločnosť Wiip potrebuje plniť zmluvu s vami
  • spoločnosti Wiip ste udelili povolenie na tento krok
  • Spracovanie vašich osobných údajov je v oprávnenom záujme spoločnosti Wiip
  • spoločnosť Wiip musí dodržiavať zákony

Spoločnosť Wiip bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na dodržiavanie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich zásad. Naše zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou GDPR Privacy Policy Generator.

Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Ak chcete byť informovaný o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame, a ak chcete, aby boli z našich systémov odstránené, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

  • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o vás máme.
  • Právo na opravu.
  • Právo namietať.
  • Právo na obmedzenie.
  • Právo na prenosnosť údajov.
  • Právo na odvolanie súhlasu.

Ak chcete vedieť viac o ochrane osobných údajov na webovej lokalite myWiip, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov

Späť na začiatok